IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Saradnik Centra za ekologiju i tehnoekonomiku Milica Sentić dobitnik je nagrade za najbolju usmenu prezentaciju

Saradnik Centra za ekologiju i tehnoekonomiku, dr Milica Sentić dobitnik je nagrade za najbolju usmenu prezentaciju među 100 predavača na svetskom kongresu iz Naprednih materijala “Advance Materials World Congress 2018”, koji je održan u Singapuru od 04-08.02.2018. godine, na temu: Bežični luminiscentni elektrohemijski senzori aktivirani bipolarnom elektrohemijom (“Electrochemiluminescent wireless sensors triggered by bipolar electrochemistry”).