• 1 Центар за хемију
 • 2 Центар за електрохемију
 • 3 Центар за микроелектронске технологије
 • 4 Центар за катализу и хемијско инжењерство
 • 5 Центар за материјале и металургију
 • 6 Центар за екологију и техноекономику
 • 7 Центар за ремедијацију
 • Центар за хемију

  Основна и примењена истраживања у области: органске, биоорганске, медицинске хемије, молекулског моделовања, биохемије и биотехнологије, полимерних материјала, инструменталне анализе, геохемије и заштите животне средине. Европски валидна акредитација ИСО 17025
  Опширније...
 • Центар за електрохемију

  Један од центара-оснивача ИХТМ. Препознатљив у светским научним круговима, бави се истраживањима и стручним експертизама у синтези и карактеризацији електрокаталитичких материјала, галванотехници, електрометалургији, корозији и заштити од корозије.
  Опширније...
 • Центар за микроелектронске технологије

  Ми смо водећи центар за научна истраживања из области микро и наносистемских технологија у Србији и на западном Балкану, акредитовани као центар изузетних вредности. Специјализовани смо за МЕМС и НЕМС израду сензора, детектора и различитих других структура, направа и система.
  Опширније...
 • Центар за катализу и хемијско инжењерство

  Центар за катализу и хемијско инжењерство (ЦКХИ) представља водећу институцију у земљи из области катализе и хемијског инженујерства са читавим спектром активности на пољу катализе, каталитичких процеса и хемијског инжењеринга, од фундаменталних истраживања и развоја нових тефнологија до апликативне примене резултата у индустрији.
  Опширније...
 • Центар за материјале и металургију

  Област истаживања ЦММ су савремени магнетни, електроконтактни и фрикциони материјали, композити и легуре укључујући развој, синтезу, карактеризацију и примену, као и оптимизација технолошких процеса у циљу повећања енергетске ефикасности.
  Опширније...
 • Центар за екологију и техноекономику

  Центар за Екологију и ТехноЕкономику (ЦЕТЕ) је научноистраживачка, истраживачко-развојна и консултантска јединица НУ ИХТМ, која се бави лабораторијским истраживањима и испитивањима вода и предмета опште употребе, пројектовањем и израдом техничке доку-ментације технолошких процеса као и маркет инжењерингом и управљањем развојем у процесним индустријама.
  Опширније...
 • Центар за ремедијацију

  Центар за ремедијацију је део научног института ИХТМ-а који се бави истраживањем у областима: проучавање и примена биоремедијације у циљу елиминације опасних токсичних супстанци из животне средине проучавање и примена…
  Опширније...

Новости

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52

Пројекти

Пројекти
Најзначајнији међународни и домаћи пројекти

Сазнајте више

Истраживачи

Истраживачи
Научна, истраживачка и стручна звања

Сазнајте више

Опрема

Опрема
Капитална и стандардна опрема и доступност

Сазнајте више

ОИ 172008 “Синтеза аминохинолина и њихових деривата као антималарика и инхибитора ботулинум неуротоксина А”

Министарство просвете и науке Републике Србије

Врста пројекта:

Основна истраживања

Трајање пројекта

2011. и даље

Координатор пројекта: Хемијски факултет Универзитета у Београду

Реализатори пројекта:

 • Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду
 • Хемијски факултет Универзитета у Београду
 • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду
 • Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Руководилац пројекта: Др Богдан Шолаја, редовни професор

Тема и циљ пројекта:

Циљ:остварити замену антималарика хлорокина(CQ)због повећања броја MDR P.falciparum сојева;развити нове тетраоксанске антималарике због појаве знатно смањене клиничке ефикасности лекова који садрже артемизиниске деривате (NatRevMicrobiol 2010,8,272);трансформисати водеће нетоксичне инхибиторе (SMNPI) BoNT/A LC у биорасположиве инхибиторе(ниска nM област) који ће постати кандидати за лек.Развити једињења која би могла лечити ботулизам настао тровањем ботулинум неуротоксинима. Пројекат обухвата развој дуалних инхибитора,антималаријских једињења истовремено инхибитора ботулинум неуротоксина.Показано је да SMNPI засновани на структури диазахризена, холне киселине и адамантана инхибирају CQR P.f.сојеве са IC50<10nM,као и да лече мишеве при дозама од 50-80mg/kg/дан без токсичних ефеката после некропсије.Други антималарик, аминохинолински стероидни дериват показао се и као јак BoNT инхибитор: BoNT/A LC IC50=2.20µM;Ki=3.20µM. Пројекат обухвата синтезу нових хемотипова и оптимизацију садашњих, код нас откривених водећих једињења(leads);потенцијални in vivo кандидати биће тестирани на метаболичку стабилност у микрозомима јетре.Применићемо методе модерне рачунарске хемије,симулације понашања интерреагујућих молекула и израчунавања слике електростатичких потенцијала ових једињења у различитим pH окружењима,примењујући више степене теорије. Научна сарадња са WRAIR(маларија),USAMRIID(инхибиција BoNT) и SAIC-NCI(компјутерско моделовање;CRADA уговори и/или заједнички научни пројекти).

КОРИСНИ ЛИНКОВИ