IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Предраг Крстајић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за микроелектронске технологије, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд Телефон: 011 2628 587
Факс: 011 6182 995
Електронска пошта: pkrstajic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2000 дипломирани електроинжењер, Универзитет у Београду, Србија
2006 доктор наука, Универзитет у Антверпену, Белгија

Звања:

2000 Истраживач приправник
2012 Виши научни сарадник

Професионално искуство:

2000 – 2001 Центар за микроелектронске технологије, Институт ѕа хемију, технологију и металургију
2008 – 2010 постдокторска специјализација на Универѕитету Конкордија, Монтреал, Канада
2010 – данас Центар за микроелектронске технологије, Институт ѕа хемију, технологију и металургију

Области интересовања:

• Физика чврстог стања
• Физика полупроводника
• Нискодимензионални полупроводници и плупроводничке наноструктуре
• Плазмонски и наноплазмонски сензори

Цитираност: 245 (144 без аутоцитата) 02.2016; h index = 8

Знање језика: Eнглески

Најзначајнији пројекти:

2011 – 2016 Микро, нано-системи и сензори за примену у електропривреди, процесној индустрији и заштити животне средине (ТР 32008), Министарство просвете, науке и технолошког развоја републике Србије

Изабране публикције:

Публиковани радови:

  1. Z. Djuric, P. Krstajic, M. Smiljanic and D. Randjelovic, “The Effect of Diffusion on the Impulse Response of
  2. RCE Detector”, IEEE Phot. Techn. Lett. 13, 620 (2001).
  3. P. Krstajić and F.M. Peeters, “Magnetotunneling of holes through single and double barriers using a multiband treatment”, Phys. Rev. B 71, 115321 2005
  4. P. M. Krstajić and P. Vasilopoulos, “Integral quantum Hall effect in graphene: Zero and finite Hall field”, Phys. Rev. B 83, 075427 2011
  5. P. M. Krstajić and P. Vasilopoulos, “Integer quantum Hall effect in gapped single-layer graphene”, Phys. Rev. B 86, 115432 2012
  6. P. M. Krstajić, P. Vasilopoulos, and M. Tahir, “Spin- and valley-polarized transport through ferromagnetic and antiferromagnetic barriers on monolayer MoS2”, Physica E 75, 317 2016