IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Радомир Матовић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Aдреса:

Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија

Teлефон: +381 11 3336778
Fax: +381 11 3640227
E-mail: rmatovic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци: Рођен 1956 у Белој Цркви, Србија

Образовање: 1996 Докторат хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Србија

Звање: 2006 Научни саветник - Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Чланство у друштвима: 1982 Српско хемијско друштво – Секција за органску хемију, медицинску хемију

Професионално искуство:

1982 Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Област истраживања:

• Органска хемија
• Органске синтезе
• Медицинска хемија

Научна достигнућа: Развијене и примењене нове синтетичке методе у синтези природних производа и биолошких активних једињења

Знање језика: Енглески

Пројекат:

2011 – 2016 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошких активних једињења, Пројекат 17027, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Изабране публикације:

  1. Novkovic, L.; Trmcic, M.; Rodic, M.; Bihelovic, F.; Zlatar, M.; Matovic, R.; Saicic, R. N., Synthesis of endoperoxides by domino reactions of ketones and molecular oxygen, RSC Advances (2015), 5(120), 99577-99584.
  2. Matovic, R.; Bihelovic, F.; Gruden-Pavlovic, M.; Saicic, R. N.:Total synthesis and biological evaluation of atrop-O-benzyl-desmethylabyssomicin C, Organic & Biomolecular Chemistry (2014), 12(39), 7682-7685.
  3. Vulovic, Bojan; Gruden-Pavlovic, Maja; Matovic, Radomir; Saicic, Radomir N.,Substrate Stereocontrol in the Intramolecular Organocatalyzed Tsuji-Trost Reaction: Enantioselective Synthesis of Allokainates, Organic Letters (2014), 16(1), 34-37.
  4. Bihelovic, Filip; Karadzic, Ivanka; Matovic, Radomir; Saicic, Radomir N.,Total synthesis and biological evaluation of (-)-atrop-abyssomicin C, Organic & Biomolecular Chemistry (2013), 11(33), 5413-5424.
  5. Marjanovic, Jasna; Divjakovic, Vladimir; Matovic, Radomir; Ferjancic, Zorana; Saicic, Radomir N., Double Asymmetric Induction in Organo-catalyzed Aldol Reactions: Total Synthesis of (+)-2-epi-Hyacinthacine A2 and (-)-3-epi-Hyacinthacine A1, European Journal of Organic Chemistry (2013), 2013(25), 5555-5560.
  6. Trmcic, Milena V.; Matovic, Radomir V.; Tovilovic, Gordana I.; Ristic, Biljana Z.; Trajkovic, Vladimir S.; Ferjancic, Zorana B.; Saicic, Radomir N., C,D-spirolactone analogue of paclitaxel: autophagy instead of apoptosis as a previously unknown mechanism of cytotoxic action for taxoids, Organic & Biomolecular Chemistry (2012), 10(25), 4933-4942
  7. Vulovic, Bojan; Bihelovic, Filip; Matovic, Radomir; Saicic, Radomir N.,Organocatalyzed Tsuji-Trost reaction: a new method for the closure of five- and six-membered rings, Tetrahedron (2009), 65(50), 10485-10494.
  8. Bihelovic, Filip; Matovic, Radomir; Vulovic, Bojan; Saicic, Radomir N., Organocatalyzed Cyclizations of π-Allylpalladium Complexes: A New Method for the Construction of Five- and Six-Membered Rings, Organic Letters (2007), 9(24), 5063-5066.
  9. Matovic, Radomir; Ivkovic, Aleksandar; Manojlovic, Marija; Tokic-Vujosevic, Zorana; Saicic, Radomir N.,Ring Closing Metathesis/Fragmentation Route to (Z)-Configured Medium Ring Cycloalkenes. Total Synthesis of (±)-Periplanone C, Journal of Organic Chemistry (2006), 71(25), 9411-9419.
  10. Ferjancic, Zorana; Matovic, Radomir; Cekovic, Zivorad; Jiang, Yi; Snyder, James P.; Trajkovic, Vladimir; Saicic, Radomir N., Synthesis, biology, and modeling of a C-4 carbonyl C,D-seco-taxoid, Tetrahedron (2006), 62(36), 8503-8514.
  11. Ferjancic, Zorana; Matovic, Radomir; Cekovic, Zivorad; Snyder, James P.; Saicic, Radomir N., Synthesis, biological evaluation, and modeling of a C,D-seco-taxoid, Tetrahedron Letters (2005), 46(30), 5049-5052.
  12. Tokic-Vujosevic, Zorana; Petrovic, Goran; Rakic, Bojana; Matovic, Radomir; Saicic, Radomir N.,Synthesis of (-)-cytoxazone and (+)-epi-cytoxazone: the chiral pool approach, Synthetic Communications (2005), 35(3), 435-447.