IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Vesti

16.01.2018.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za reizbor 

dr Miloša Simičića, dipl. inž. tehnologije, u naučno zvanje viši naučni saradnik    

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u  Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara  Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naucnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

29.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Aleksandre Vesić, dipl. biologa, u  zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u  Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara  Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naucnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

29.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

Miroslave Varničić, dipl.inž. tehnologije, u  istraživačko zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u  Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara  Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naucnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM-a www.ihtm.bg.ac.rs

 

27.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Borisa Pejina, dipl. biohemičara u naučno zvanje naučni savetnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naučnog veća.
Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

 

22.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

Jovane Nikolić, dipl.ing. tehnologije u istraživačko zvanje istraživač saradnik.

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u  Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,  Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara  Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

 

21.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

Vladimira Petrovića, dipl. postornog planera - mastera, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

13.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

Jovane Ilić Pajić, dipl. inž. tehnologije master, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik, Lane Putić, dipl. inž. tehnologije master, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik, Nemanje Trifunovića, dipl. inž. metalurgije, reizbor u istraživačko zvanje istraživač saradnik.

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

06.12.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12 obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Darka Jaćimovskog, dipl. inž. tehnologije, izbor u naučno zvanje naučni savetnik.

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs- Naucno veće IHTM. Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

24.11.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

Dr Irene Novaković, dipl. hem, izbor u naučno zvanje viši naučni saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naučnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs

20.11.2017.

Univerzitet u Beogradu, Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, obaveštava da je u toku postupak za izbor

dr Ivane Đorđević, dipl. hem, izbor u naučno zvanje naučni saradnik

Kompletan materijal i referati Komisije dostupni su na uvid i nalaze se u Univerzitetu u Beogradu, Naučnoj ustanovi Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Njegoševa 12, kod sekretara Naučnog veća IHTM. Materijal se nalazi i na sajtu IHTM-a, na stranici Naučnog veća.

Oglas traje 30 dana od dana objavljivanja na sajtu IHTM www.ihtm.bg.ac.rs 

Izmene i dopune Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača stupile su na snagu 11.03.2017. godine.

Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno za reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, kao i na utvrđivanje uslova za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja, odnosno reizbor u zvanje, u postupcima pokrenutim po odredbama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS”, broj 24/16) u kojima do dana stupanja sa snagu novog Pravilnika nije doneta konačna odluka.