IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Sastav naučnog veća

 • Dr Dana Vasiljević Radović
  naučni savetnik CMTM - predsednik
 • Dr Dragana Đorđević
  naučni savetnik CH - zamenik predsednika
 • Dr Predrag Banković
  naučni savetnik CKHI
 • Dr Mira Bjelaković
  naučni savetnik CH
 • Dr Milka Vidović
  naučni savetnik CETE
 • Dr Zorica Vuković
  naučni savetnik CKHI
 • Dr Biljana Dojčinović
  viši naučni saradnik CH
 • Dr Aleksandar Grujić
  naučni savetnik, CMM
 • Dr Zoran Jakšić
  naučni savetnik MTM
 • Dr Jelena Lović
  naučni saradnik CEH
 • Dr Radomir Matović
  naučni savetnik CH
 • Dr Biljana Dojnov
  naučni saradnik CH
 • Dr Aleksandra Milutinović Nikolić
  naučni savetnik CKHI
 • Dr Neboša Nikolić
  naučni savetnik CEH
 • Dr Maja Obradović
  naučni savetnik CEH
 • Dr Danijela Ranđelović
  naučni savetnik CMTM
 • Dr Nenad Radić
  naučni savetnik CKHI
 • Dr Marija Pergal
  viši naučni saradnik CH
 • Dr Jasna Stajić Trošić
  naučni savetnik. CMM
 • Dr Svetlana Štrbac
  naučni savetnik CEH