Description: Description: D:\HTTPD\Dropbox\mira\Izbori\MBJELA~1.JPG

Dr Mira Bjelaković

Naučni savetnik

 

 

Profesionalno iskustvo         Oblasti interesovanja         Projekti        Izabrane publikacije

 

Adresa:

Centar za hemiju, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, I sprat, soba 464, 11158 Beograd 118, PAK 105104, Srbija

 

Telefon:

+381 11 3336666

 

Faks:

+381 11 636061

 

Mobilni telefon:

 

 

Elektronska pošta:

mbjelak@chem.bg.ac.rs

 

 

Obrazovanje:

1979 Osnovne studije, hemijske nauke (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)

1985 Magistratura, hemijske nauke (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)

1990 Doktorat, hemijske nauke (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)

 

Zvanja:

1982 Istraživač pripravnik

1985 Istraživač saradnik

1991 Naučni saradnik

1998 Viši naučni saradnik

2008 Naučni savetnik

 

Članstva u društvima:

Srpsko hemijsko društvo

 

Profesionalno iskustvo:

1981 – 1982     Asistenthonorarni (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu)

1982 –  i sada  IHTM – Centar za hemiju

 

Nagrade i priznanja:

Godina Naziv priznanja, nagrade

Godina Naziv priznanja, nagrade (izbrisati nedostupno)

 

Oblasti interesovanja:

оrganska hemija, fotohemija, hemija steroida, hemija fulerena

 

Stručne veštine:

(ne navoditi obične veštine kao što su poznavanje programa, rad na računaru, već samo visoko stručne veštine, na primer rad na specifičnim instrumentima, poznavanje profesionalnih programa i sl.*

 

Znanje jezika:

engleski, ruski

 

Najznačajniji projekti:

Osnovna istraživanja:

2006 – 2010 Sinteza različitih korisnih proizvoda iz steroidnih molekula (142033)

2006 – 2010 Sinteza, karakterizacija i primena novih derivata fulerena (142049)

2011 – 2014 Dizajn, sinteza i ispitivanje nanomolekulskih mašina na bazi fulerena (172002)

 

Izabrane publikacije:

Publikovani radovi:

1.    J. Kalvoda, J. Grob, M. Bjelaković, Lj. Lorenc, M. Lj. Mihailović: “Photolysis of Steroidal 20-Aryl-Substituted 11-Nitrites”, Helv. Chim. Acta, 1997, 80, 1221-1228.

2.    Mira S. Bjelaković, Ljubinka B.Lorenc, Vladimir D. Pavlović, Mihailo Lj. Mihailović, Bernard Tinant, Jean-Paul Declercq, Jaroslav Kalvoda: “13,14-Seco-steroids: A New Type of Modified Steroids Containing a Nine-Membered Ring”, Helv. Chim.  Acta, 1999, 82 (5), 707-721.

3.    Mira S. Bjelaković,  Ljubinka B. Lorenc, Vladimir D. Pavlović, Bernard Tinant, Jean-Paul Declercq  and Jaroslav Kalvoda: Oxidative Fragmentations of the 5α- and 5β-Hydroxy-B-norcholestan-3β-yl Acetates, Helv.  Chim. Acta, 2003, 86(6), 2121-2135.

4.    Mira S. Bjelaković,  Natalija M. Krstić, Bernard Tinant, Jaroslav Kalvoda, Janos Csanadi and Vladimir D. Pavlović: Conformations of the Nine-membered Ring in the B-nor-5,10-Secosteroids. X-Ray and NMR-Analysis, Helv.  Chim. Acta, 2005, 88(10), 2812-2821.

5.    Mira S. Bjelaković, Dejan M. Godjevac and Dragana R. Milić: “Synthesis and Antioxidant Properties of Fullero-Steroidal Covalent Conjugates”, Carbon, 2007, 45(11), 2260-2265.

6.    Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Nenad Juranić, Milan M. Dabović, Svetislav V. Gojković, Martin Kessler, Jaroslav Kalvoda and Vladimir D. Pavlović: “Steroid template associated peptides: Design, synthesis and 2D NMR characterization of a novel protected 18-Phe,19-Gly-containing steroidal compound”, Tetrahedron, 2007, 63(40), 9960-9969.

7.    Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Nina Todorović, Aleksej Krunić, Bernard Tinant, Milan M. Dabović, Vladimir D. Pavlović, 5,10:13,14-Disecosteroids: novel modified steroids containing 10- and 9-membered rings“, Tetrahedron, 2009, 65(46), 9557-9568.

8.    Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković, Milan M. Dabović, Vladimir D. Pavlović: “Thionation of Some α-Unsaturated Steroidal Ketones”, Molecules, 2010, 15, 3462-3477.

9.    Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Dragana R. Milić, Tatjana J. Kop, Koen Robeyns and Vladimir D. Pavlović: “Oxidative 10-membered ring expansion and contraction of stereoisomeric 1(10)-unsaturated and 1,10-epoxy-5-oxo-5,10-secosteroids induced by peracids”, Tetrahedron, 2012, 68, 7479-7488.

10. Mira Bjelaković, Nina Todorović, Dragana Milić: “An Approach to Nanobioparticles – Synthesis and Characterization of Fulleropeptides”, Eur. J. Org. Chem. 2012, 5291–5300.